Naše služby‎ > ‎

Revize požárních technologií

Společnost Max Servis s.r.o. provádí servis hasicích přístrojů, hydrantových systémů i požárních uzávěrů (dveře, klapky, ucpávky apod.). Tyto služby zajišťujeme jak vlastními silami, tak i prostřednictvím specializovaných externích spolupracovníků a partnerů po celé České republice. 

Naši zaměstnanci i externí spolupracovníci (dále jen revizní technici) se pravidelně zúčastňují výcvikových kurzů pořádaných výrobci příslušných zařízení (viz Certifikáty).

Legislativní rámec

Činnost naší společnosti se důsledně řídí dle vyhlášky Ministerstva vnitra ČR 246/2001 Sb.

Hasící přístroje

Tato legislativa České republiky požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech hasicích přístrojích (dále jen HP) v pravidelných intervalech prováděna minimálně jedenkrát ročně kontrola přímo u majitele hasicích přístrojů.

Hydrantové systémy

Majitelé těchto zařízení musí dle dané vyhlášky provádět kontrolu nejméně jedenkrát ročně kontrolu jejich provozuschopnosti a revizi hadic každých 5 let, spočívající v tlakové zkoušce na nejvyšší pracovní tlak.

Požární uzávěry

Mezi tato zařízení technologie patří především protipožární dveře, požární klapky a požární ucpávky. Majitelé těchto zařízení taktéž musí taktéž podle vyhlášky provádět kontrolu  nejméně jedenkrát ročně kontrolu jejich provozuschopnosti.

Jaké nabízíme řešení

... u hasicích přístrojů

Naši revizní technici provádí kontrolu hasících přístrojů u zákazníka a určí, který přístroj se musí odeslat na  opravu. Hasicí přístroje jsou pak v naší servisní dílně odborně opraveny dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo se nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem opravit, provedeme jeho odborné vyřazení z  používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.

...u hydrantových systémů

Naši revizní technici využívají při měření hydrantových systémů moderní přístroje. U kontroly hadic využíváme  speciální zkušební stolici, na které dosahujeme předepsané tlaky. Dle potřeb zákazníka provádíme také kontrolu nezavodněných požárních vodovodů (suchovodů). 

... u požárních uzávěrů

U těchto řešení revizní technici provádějí běžnou vizuální kontrolu.