Naše služby‎ > ‎

Tlakové zkoušky lahví

Společnost Max Servis s.r.o. provádí periodické zkoušky nádob k přepravě plynů. Tyto služby zajišťujeme výhradně vlastními silami a na našich zařízeních. 

Naši zaměstnanci se pravidelně zúčastňují státních zkoušek pořádaných organizacemi, zajišťující státní odborný dozor a naše dílna pravidelně získává oprávnění k vykonávání této činnosti (viz Certifikáty).

Legislativní rámec

Činnost naší společnosti se důsledně řídí dle zákona 174/1968 Sb. a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 18/1979 Sb.

Pro zajištění této činnosti musí právnická osoba mít oprávnění k provádění periodických zkoušek tlakových nádob na plyny a tlakových zařízení v rozsahu stabilních tlakových nádob skupiny A,B.

Hasící přístroje

Na základě výše uvedených právních norem je nutné u hasících přístrojů, jejichž náplní (hasivem) je voda s přísadami (mrazuvzdornou, smáčedlem příp. pěnidlem) každé tři roky absolvovat dílenský servis (údržbu), při které se provádí periodická tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění jejich bezvadné funkčnosti pro další období. 
U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní údržba provádí každých 5 let.

Ostatní zařízení

Pro ostatní zařízení (stabilní hasící zařízení, lahve pro dýchací přístroje, potápěčské lahve) se provádí tlaková zkouška provádí každých 10 let.

Jaké nabízíme řešení

Naši revizní technici provádí kontrolu veškerých zařízení u zákazníka a určí, který přístroj musí projít tlakovou zkouškou. Tyto jsou pak v naší servisní dílně dle příslušných technických norem zkontrolovány a případně v souladu se závaznými technologickými postupy upraveny.

U nádob jsem současně  schopni provést vyčištění jejich vnitřku, popřípadě povrchovou úpravu.

Pokud se zařízení se nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem upravit, provedeme jeho odborné vyřazení z  používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.